Over IFPM

IFPM is de onafhankelijke adviseur voor opdrachtgevers, investeerders, overheid, architect, adviseurs en de uitvoerende partijen als het gaat om huisvesting en projectmanagement van vastgoed en het organiseren en coördineren van beheer & onderhoud van vastgoed. IFPM Adviesbureau B.V. is opgericht in 1999, is flink gegroeid en uiteindelijk – een bewuste keuze – onlangs weer teruggebracht ‘tot de kern’: Manfred Olgemöller en Miriam Traast. Samen ZIJN zij IFPM.

IFPM, uw kennis in vastgoed:

Op inventieve wijze geeft IFPM vorm aan (her)huisvestingswensen van opdrachtgevers. IFPM is uitermate betrokken, neemt verantwoordelijkheid en ontzorgt haar opdrachtgevers. Doelgericht en altijd volgens planning en raming realiseert IFPM haar projecten. Als ervaren gids kent IFPM de weg en weet daardoor veel tijd en geld te besparen voor haar opdrachtgevers. IFPM betaalt zichzelf dubbel en dwars terug. U kunt IFPM inzetten voor alle, eventueel afzonderlijke, fases van een (her)huisvestingstraject:

(Her)huisvestingstraject:

  • initiatiefase
  • voorbereiding/ontwerpfase
  • procedures/vergunningen
  • aanbesteding/contractering
  • realisatie/uitvoering
  • oplevering/verhuizing
  • exploitatie en beheer

Missie

Wij gidsen opdrachtgevers naar een oplossing die voldoet aan al hun huisvestingswensen en vastgoedvraagstukken.

Visie

Samen met opdrachtgevers een huisvesting creëren die een optimale manier van werken, wonen, opgroeien, leren, herstellen, … mogelijk maakt.

Kernwaarden

INVENTIEF 
DESKUNDIG
BETROKKEN
VERANTWOORDELIJK
DOELGERICHT 

Klant aan het woord

“Het bouw- en projectmanagement voor het nieuwe Raadhuis heeft IFPM op uitstekende wijze verzorgd, gerealiseerd binnen tijd en budget. Top!”
Gemeente Horst aan de Maas, Guus Reintjes

“Manfred is voor ons diegene die alles vakinhoudelijk organiseert en communiceert met alle stakeholders, dit naar volle tevredenheid!”
Metro en Tram, Gemeente Amsterdam

IFPM_Manfred_Olgemoller

Manfred Olgemöller

Even voorstellen …

Manfred Olgemöller is een zeer ervaren project- en procesmanager, menig (grootschalig) project heeft hij succesvol afgerond. Hij verstaat zijn vak en is uitstekend in staat de wensen van opdrachtgevers te vertalen in een deskundig huisvestingsadvies. Schijnbaar moeiteloos manoeuvreert Manfred tussen alle belangen door en kiest de juiste weg met het doel helder voor ogen.

Manfred’s expertise …

Uw kennis in vastgoed
Procesmanagement
Projectmanagement
Huisvestingsadvies
Vastgoedanalyse

IFPM_Miriam_Traast_2

Miriam Traast

Even voorstellen …

Miriam Traast is een zeer ervaren projectmanager, binnen haar IFPM projecten is zij is HET aanspreekpunt voor alle partijen. Met haar enthousiasme en integriteit krijgt ze zaken goed voor elkaar en weet ze volgens vraagstelling en planning opdrachten naar volle tevredenheid te realiseren.

Miriam’s expertise …

Uw kennis in vastgoed
Projectmanagement
Vastgoed beheer & onderhoud
Multifunctioneel daadkrachtig 
Financiëel deskundig