Gezondheids Centrum America, verbouwing

“Na een lange periode van co-creatie voorafgaand, nu aan de vooravond waarop het gezondheidscentrum gerealiseerd gaat worden. Bijzonder!”
Bestuur GezondheidsCentrum America

Project

Opdrachtgever: Stichting GezondheidsCentrum America

Periode: 2015 – 2016

Projectomschrijving: Bouwprocesmanagement

Werkzaamheden

  • Deelname in Beslisteam om te komen tot VO+
  • Opstellen planning, investeringsbegroting en technische omschrijving
  • Offerteaanvraag, toetsing en advisering Bestuur tot gunning
  • Samen met bouwteam VO+ verder uitwerken voor realisatie